Privacyverklaring Berkhout Hydraulics

15 januari 2019

 

Uw privacy is voor Berkhout Hydraulics van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we met uw gegevens omgaan.

 

Contactformulier
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor verwerken wij uw telefoonnummer, e-mailadres en NAW-gegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

 

Uitvoering werkzaamheden
Wij verwerken persoonsgegevens voor zover wij die nodig hebben voor de planning, uitvoering en administratieve afwikkeling van onze werkzaamheden. Dit kan gaan om bijvoorbeeld namen, adressen, contactgegevens en financiële gegevens. Deze gegevens bewaren wij tot 7 jaar na het einde van de werkzaamheden of zoveel langer als noodzakelijk om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen. Wanneer wij bij de uitvoering van onze opdracht voor u persoonsgegevens verwerken, dan doen wij dat volgens de geldende regelgeving. Wij archiveren Persoonsgegevens op grond van de op ons rustende verplichtingen, maar nooit meer gegevens of langere termijn dan noodzakelijk. Voor de uitvoering van onze werkzaamheden maken wij gebruik van eigen medewerkers zowel als door ons ingehuurde inspecteurs. Alle personen die werkzaamheden uitvoeren zijn contractueel gebonden aan geheimhouding.

 

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij verstrekken uw gegevens nooit door aan derden, met uitzondering van gegevens die wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld om administratieve redenen.

 

Beveiliging
De beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

 

Uw rechten
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u bewaren, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. Met betrekking tot uw persoonsgegevens heeft u de volgende rechten:

  • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. In voorkomende gevallen zullen wij uw identiteit controleren. Wij reageren altijd binnen 4 weken op uw verzoek.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij publiceren de laatste versie altijd op onze website. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

 

Klachten
Indien u van mening bent dat wij u niet op de juiste manier hebben geholpen, dan kunt u contact opnemen met de directie van Berkhout Hydraulics of met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens
Berkhout Hydraulics
Stolwijkstraat 82
3079 DN Rotterdam
The Netherlands
Tel: +31 (0)10-3135800
E-mail: info@berkhout-hydraulics.com