Hydrauliek engineering

Hydrauliek engineering

Ontwerp van hydrauliekprojecten

De ontwerpafdeling van Berkhout Hydraulics beschikt over gedegen kennis om complexe hydraulische vraagstukken te transformeren tot praktische oplossingen. In eigen beheer worden alle soorten hydrauliek systemen geëngineerd. Hierbij kan uw idee of wens vanaf concept tot en met detail worden uitgewerkt. Een schetsontwerp vormt de basis voor onze engineering-werkzaamheden. Onze ruime parate componentenkennis kan voor u van grote waarde zijn, want wij zijn in staat om de ‘missing link’ in te vullen en realiseren bij multidisciplinaire projecten. Ook de uiteindelijke fabricage, montage en inbedrijfstelling wordt door ons eigen team uitgevoerd. Als u met een technisch vraagstuk zit of u wilt ‘gewoon’ een gedegen advies, dan bevelen wij u van harte aan om contact met ons op te nemen. Het oplossen van een ingewikkeld vraagstuk komt namelijk pas goed tot stand als men bereid is daar open en transparant mee om te gaan én de beste mensen consulteert om tot een optimaal resultaat te komen. En dat doen wij.

Onze werkwijze bij hydrauliek engineering

In deze fase stellen we, samen met de opdrachtgever en eventuele eindgebruiker, een programma van eisen op. We inventariseren alle wensen en behoeften, zowel van de opdrachtgever als van de gebruikers. Dit geeft een volledig beeld en legt de basis voor de planvorming van de hydrauliek engineering. We spreken de verwachtingen naar elkaar uit om samen het einddoel te kunnen bereiken.

Het project wordt uitgewerkt (gedefinieerd). De beheersmatige aspecten, tijd, kwaliteit, informatie, geld en organisatie krijgen hier de volle aandacht, alsmede de risicoanalyse en de bepaling van de aanpak van het project.

In deze fase bedenken en evalueren we de ideeën en concepten om te komen tot een voorlopig schetsontwerp en definitieve ontwerpcriteria.

Het ontwerpcriteria wordt tot in detail uitgewerkt. Daarbij zorgen we ervoor dat het hydrauliek systeem voldoet aan alle gestelde eisen zoals veiligheid, gezondheid en milieu, welke zijn vastgelegd in de wettelijke bepaling van de machinerichtlijn.

Alle hydrauliek systemen worden in onze werkplaats van begin tot eind geassembleerd. Dit biedt ons de mogelijkheid om snel te schakelen en flexibel te werk te gaan. We beschikken over de juiste mensen en materieel om het project wereldwijd op locatie in bedrijf te stellen.

Een project eindigt niet als het is opgeleverd en in bedrijf gesteld. Het is voor ons erg belangrijk om onze relaties tevreden te houden en een eventuele toekomstige samenwerking te waarborgen. Wij bieden daarin de benodigde ondersteuning met betrekking tot garanties en onderhoud.